Waarom hebt u een business coach nodig?

general-coaching

Waarom hebt u een business coach nodig?

Management en coaching zijn twee verschillende zaken. Coaching is een doelgericht, resultaatgericht, klantgericht en systematisch proces waarbij de coach in een formele en gelijkwaardige relatie stapt met de klant. Daarom is het moeilijk iemand te coachen die voor u werkt omwille van de hiërarchische relatie. In de meeste gevallen heeft de manager of teamleider al een oplossing in gedachte vóór de coaching start.

Sinds enkele jaren leven we in economisch onzeker klimaat. Daarom is het hebben van een business coach, die de innerlijke krachtbronnen van business people wil exploreren, stimuleren en versterken via uitdagende en betrokken interactie en methodologieën, een “must to have” op weg naar succes. Elke dag sluipen ontevredenheid, ondermaatse prestatie, onzekerheid en gebrek aan motivatie binnen in organisaties.

Zijn deze situaties en emoties abnormaal ? Neen, maar wat een verspilling van potentieel voor uw team en voor uzelf. Dat is exact waar een business coach u kan helpen. Hij zal de innerlijke krachtbronnen van mensen aanspreken, wat hen zal toelaten om terug te keren naar een positieve ingesteldheid m.b.t. situaties en emoties. Naast luisteren zal de coach hen ook uitdagen, confronteren en aanmoedigen. Hij wil mensen uit hun comfortzone halen en hen voor 200% ondersteunen om hun gewenste doelstellingen te bereiken. De business coach zal hen helpen om hun concreet actieplan op te stellen.

Sinds enkele jaren is er een grotere vraag naar business coaching en dit wordt in de meeste gevallen gebruikt voor:

  • Reflectie, uitdagende discussies en eerlijke feedback met senior leiders;
  • Ondersteunen van mensen die recent werden gepromoveerd of aangeworven (in de meeste gevallen voor high potentials en senior management posities);
  • Verhogen van de bedrijfsefficiëntie via het coachen van mensen die ondermaats presteren.