Burn-out, het kan ook jou overkomen

burnout

Burn-out, het overkomt de beste werknemer

 

Sinds geruime tijd komen wij in aanraking met mensen die hun energie kwijtraken binnen hun professionele loopbaan. Via het inspelen op hun interne energiebronnen door uitdagende en confronterende coaching methodologieën kunnen we deze professionals opnieuw laten bruisen binnen hun werkomgeving.

 

De wetgeving sinds 1 september 2014

 

Sinds 1 september is een nieuw wettelijk kader van toepassing, gericht op het voorkomen van problemen op het werk, in het bijzonder rond stress en burn-out. Hierdoor formaliseert de wetgever de maatschappelijke kijk naar burn-out en wordt u als werkgever verplicht om preventieve maatregelen in uw beleid op te nemen.

 

Uw organisatie dient zowel beleidsmaatregelen te voorzien rond een proactieve aanpak, als maatregelen naar aanpak in situaties waar het individu melding maakt van stress of burn-out. Psychosociaal welzijn is een complex gegeven en multifactorieel, waarbij de wetgever voorziet om o.a. op volgende vlakken werkzaam te zijn: arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en inter-persoonlijke relaties.

 

Naast de reglementaire verplichting is burn-out een bekommernis van elke succesvolle ondernemer. Burn-out treft heel vaak onze betere medewerkers, diegenen die het beste van zichzelf geven om hun droom te realiseren, hun ideaal, hun carrière … juist die medewerkers die energiek functioneren tot het moment dat hun lichaam het overneemt en hun radicaal stopt.

 

En dan… ook dan opnieuw vraagt het moed om zich te laten ondersteunen en door te gaan. Succesvolle medewerkers succesvol houden door proactief het risico in te schatten is de opdracht van elke succesvolle ondernemer.

 

  • Hoe anticipeer ik op de nieuwe regelgeving en pas ik mijn beleid rond psychosociaal welzijn aan?
  • Waar liggen de burn-out risico’s in mijn bedrijf?
  • Hoe bouw ik een proactief beleid rond burn-out?
  • Waar heb ik risico signalen van burn-out gemist en hoe kan het anders?

Vanuit onze gespecialiseerde ervaring kan sansoka u en uw adviseurs ondersteunen om op beide niveaus een actieplan uit te werken en zo een duurzame en succesvolle toekomst te realiseren.

sansoka biedt u een oplossing om dit soort van vragen aan te pakken via business coaching.

 

Wij dynamiseren business mensen naar Top resultaten.

 

Het sansoka team

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>